Discourse for all – Diskurssia kaikille (mostly in Finnish)

May 14, 2014

Discourse for all – Discourse Studies Knowledge Mobilization Lab*

Diskurssia kaikille -ajatushautomo:
tutkimustiedosta yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen
Jyväskylä Discourse Hub, Monikielisyys & periferia -hanke
Jyväskylän yliopisto

*Most of the events in this series were organized in Finnish in 2014. For more information contact the coordinator Kati Dlaske: kati.dlaske@jyu.fi.

Diskurssia kaikille -ajatushautomossa kohtaavat teoreettisen tutkimustiedon ja käytännön tiedon tuottajat ja käyttäjät. Tavoitteena on edistää vuorovaikutusta teoreettisen ja käytännöllisen tiedon tekijöiden välillä ja tiedon laajempaa käytettävyyttä. Erityisenä pyrkimyksenä on auttaa tutkijoita kehittämään tapoja ja löytämään kanavia, joilla tutkimustieto tuodaan laajemman yleisön ulottuville ja tehdään merkitykselliseksi arkipäivän elämässä. Tätä tarkoitusta varten ajatushautomo järjestää sarjan keskustelutilaisuuksia, joissa tuodaan yhteen näkemyksiä, kokemuksia ja toimijoita sekä yliopistosta että sen ulkopuolelta.

Diskurssia kaikille -ajatushautomo toimii yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen diskurssintutkimuksen, Monikielisyys ja periferia -tutkimushankkeen (SA) sekä Jyväskylä Discourse hub:n (www.discoursehub.fi) kanssa.

Vuoden 2014 aikana ajatushautomo järjestää sarjan kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Tilaisuudet järjestetään Jyväskylän yliopistolla, mutta osallistuminen on mahdollista myös virtuaalisesti. Tätä varten ota yhteyttä hankkeen koordinaattoriin Kati Dlaskeen (kati.dlaske@jyu.fi). Suurin osa tilaisuuksista on suomeksi, osa englanniksi (ks. ohjelma alla).

Ohjelma 2014

 

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus
3. Maaliskuuta 14.15-15.45, Agora, AG C233

Mitä yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus tarkoittavat humanistisessa tutkimuksessa ja kielentutkimuksessa? Minkälaisia muotoja ja kanavia on olemassa, miten ideoida ja löytää uusia? Miten kuvata tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta tutkimussuunnitelmassa?

Tilaisuutta alustamassa ovat Suomen Akatemian KY-toimikunnan jäsen ja taidekasvatuksen professori Pauline von Bonsdorff (Jy), joka luotaa uusimpia näkymiä puheenvuorossaan Tiedon välittymisestä tiedon vaihtamiseen: eurooppalaisia näkymiä humanististen tieteiden yhteiskunnalliseen tehtävään sekä diskurssintutkimuksen professori Sari Pietikäinen (Jy), joka puolestaan nostaa esiin kysymyksen vaikuttavaa tutkimusta – kenen mielestä?


Mediatiedote yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kanavana
4. huhtikuuta 12.15-13.45, YOL142

Mitä mediatiedotteella voi saada aikaan? Mitä toimittajat odottavat mediatiedotteelta? Kuinka kirjoittaa toimiva mediatiedote? Keskustelemassa, keskusteluttamassa ja vinkkejä antamassa Jyväskylän yliopiston viestintäpalveluiden viestintä- ja markkinointipäällikkö Miikka Kimari sekä muun muassa Helsingin Sanomiin kirjoittava toimittaja Meeri Ylä-Tuuhonen.

 

Popular Ethnography and its Publics: Transforming Research for Print and Screen
April 16, 16.15-17.45, OPK141 (Opinkivi building, main campus)

In this workshop, scholar in linguistic anthropology and ethnography Lindsay Bell (University of Toronto) shares the transformation of a long-term ethnographic project on diamond mining in the Canadian arctic into several non-traditional genres including, a film script, a magazine article, and a series of visual works. These public ethnographic products are the result of collaborative work with artists and screenwriters.

Sharing these creative works, their motivations and various processes of production will allow us to discuss the possibilities for “public ethnography”. We will debate the merits of different writing styles and representation genres. Distinguishing between popularizing and politicizing, we will think about the multiple publics ethnographic work can (or can’t) reach.

 

Tutkijaminä sosiaalisessa mediassa – mitä, miksi, miten?
14. toukokuuta 14.15-15.45, Jyväskylän yliopisto, OPK 142

Vuorovaikutus sosiaalisen median palveluissa vapaa-ajalla on monille yhtä arkista kuin ystävän kanssa kahvilla käyminen. Verkkoviestinnän arkipäiväistymisen myötä myös tutkijan aktiivista verkkoläsnäoloa korostetaan yhä useammin keskeisenä tiedeyhteisöön kiinnittymisen ja yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen muotona, mutta tutkijan roolissa viestimiseen liittyvät kysymykset jäävät usein vähemmälle keskustelulle.

  • Mistä viestin ja miten? Mitä asettaa tavoitteeksi?
  • Mitäs muuta se sosiaalinen media on kuin Facebook?
  • Millaiselle yleisölle viestin ja missä roolissa?
  • Pitäisi keskustella ja verkostoitua, mutta kenen kanssa?
  • Mitkä välineet tai palvelut soveltuvat tavoitteisiini?

Tämä kevään 2014 viimeinen diskurssia kaikille -ajatushautomotilaisuus tarjoaa analyyttisiä näkökulmia sosiaalisessa mediassa viestimiseen sekä haastaa ajatustenvaihtoon tutkijan verkkoläsnäolon hyvistä käytännöistä ja haasteista.

Tilaisuus etenee teemoittain. Keskeisiä sosiaaliseen mediaan liittyviä ilmiöitä jäsentävät alustukset tasoittavat tietä keskusteluihin, joissa napataan kiinni osallistujien kannalta olennaisista näkökulmista.

Teemoja alustamassa on sosiaaliseen mediaan erikoistunut viestinnän tuntiopettaja ja kouluttaja Erkka Peitso, jonka lisäksi keskustelua isännöimässä on teknologiavälitteiseen viestintään ja verkkoyhteisöihin erikoistunut yliopistonlehtori, FT Marko Siitonen.

Tilaisuus järjestetään suomeksi ja se on avoin kaikille. Jos haluat osallistua tilaisuuteen virtuaalisesti, ota yhteyttä ajatushautomon koordinaattoriin Kati Dlaskeen (kati.dlaske@jyu.fi) tiistaihin 13.5. mennessä.

Jatkot! Varsinaisen tilaisuuden jälkeen halukkaat siirtyvät jatkamaan ajatustenvaihtoa ravintola Sohwin tiloihin.

 

 

« Return to events page