Snapshots

Monikielinen perheemme – Our Multilingual Family Facebook group

Facebook page multilingual family

Monikielinen perheemme – Our Multilingual Family Facebook group (in Finnish): join in!
https://www.facebook.com/groups/629653683748890/

The group provides a platform for parents and grand parents of multilingual Finnish speaking children in Finland and abroad. Members can share their (positive or negative) thoughts and experiences on the everyday practices of multilingual families.

The administrators of the Facebook group, PhD Anu Karjalainen (Basle, Switzerland) and MA Karoliina Kuisma (Seattle, USA), are the experts of multilingualism and Finnish language and also parents of small multilingual children.

Read more: Karjalainen, A. & Kuisma, K. (forthcoming): Monikielinen perheemme – Our Multilingual Family.

Read more about the book project (in Finnish) on: http://www.koneensaatio.fi/fi/apurahat/myonnetyt/2013/tiivistelmat2013/#5875

« Return to snapshots archive

47 Comments

 • Hyvä ja hyödyllinen keksintö tuollainen Facebook-ryhmä! Aihe kiinnostaa minua, koska lähipiiristäni löytyy kaksikielisiä perheitä. On hyvä, että tällaiset perheet voivat jakaa kokemuksiaan, niin negatiivisia kuin positiivisiakin.

 • It sounds interesting that multilingual families can share their thoughts on Facebook. I’m also interested in this subject. I’ve had a chance to see closely what it’s like when the parents use two languages with their kids. And I think bilingualism is really an asset. It’s amazing how even a small kid can just switch back and forth between two different languages.

 • Olen samaa mieltä kuin Liisamaija Laitsaari, että vertaiskokemukset ovat varmasti tarpeellisia monikielisissä perheissä.

  Etenkin ulkomailla, vieraan kielisissä ympäristöissä asuvat perheet tarvitsevat mielestäni tukea kaksikielisyyden ylläpitoon. Kokemukseni mukaan joskus kuin huomaamatta ympäristön kieli alkaa dominoimaan perheen kielenkäyttöä. Näin on vaara, että monikielisyyden rikkaus jää vailla ymmärrystä ja tarvitsemaansa tukea.

 • Loistava idea! On harhakäsitys että lapsen kasvattaminen monikieliseksi tapahtuisi itsestään. Asiasta muutenkin puhutaan aivan liian vähän. Vanhemmille voi olla kuitenkin raskasta kun lapsen kielitaito ei kehitykään toivotulla tavalla tai kun lapsi kapinoi kielenoppimista vastaan. Yhdessä muiden samojen ongelmien parissa olevien kanssa asiat selkiytyvät ja vanhemmat saavat uskoa onnistumiseen. Perheet voivat jopa saada uusia ystäväperheitä verkostoikseen.Varsinkin harvinaisten kielten puhujat voivat saada harjaannusta, kun kieltä voi käyttää perheepiirin lisäksi vaikka uuden samantaustaisen kaverin kanssa.

 • Monikielisten perheiden facebook-ryhmä on mielestäni aivan loistava keksintö! Kuten jo aiemmin on kommenteissa mainittu, lapsen kasvattaminen monikieliseksi vaatii aina tukea, ja mikä onkaan parempi paikka hakea ja saada tukea kuin facebook-ryhmä. Ryhmän avulla voidaan luoda uusia kontakteja ympäri maailmaa ja apua on varmasti aina saatavilla ongelmaan kuin ongelmaan liittyen.

 • Tämä Facebook-ryhmä on todellakin hyödyllinen! Sen avulla vanhemmat voisivat järjestää tapaamisia lastensa kanssa. Siten lapset voisivat käyttää kieltä uusien ihmisten kanssa ja saada monikielisiä ystäviä.

 • Hyvä, että monikieliset voivat löytää toisensa helpommin ja saada enemmän tilaisuuksia käyttää kieltä. Vähemmistökielten kannalta tämä on hyödyllistä, koska facebook-ryhmä on uusi ympäristö käyttää kieltä. Tämä voi edistää vähemmistökielen asemaa, jos se saa kielen puhujat käyttämään vähemmistökieltä useammin.

 • Tämä Facebook-ryhmä kuulostaa mielenkiintoiselta ja hyödylliseltä, ja toivottavasti Facebookin avulla ryhmä tavoittaakin useita perheitä. Vertaistuen saaminen sekä uusien, ainakin monikielisyyden puolesta, samassa tilanteessa olevien tuttavuuksien saaminen on varmasti hyödyllistä niin perheen vanhempien kuin lastenkin kannalta.

 • Facebook-ryhmä on mielestäni hieno idea. Sen avulla monikieliset perheet voivat tutustua toisiinsa ja käydä läpi yhdessä monikielisyyden aiheuttamia positiivisia ja negatiivisia kokemuksia arjessa. Facebook-ryhmässä perheet voivat antaa toisilleen tukea ja vinkkejä selviytymään monikielisestä arjesta, mikä on varmasti hyvin tärkeää pienten lasten vanhemmille, joiden lapsilla on vaikeuksia oppia puhumaan. Mielestäni aihe on kiinnostava, sillä suvussani on kaksikielisiä perheitä ja mielestäni on tärkeää ottaa huomioon lapsen monikielisyyden kehittyminen, sillä se on n hyvin tärkeää lapsen identiteetin kehityksen kannalta.

 • Ryhmä on hyödyllinen myös niille, joilla on vahvoja ennakkoluuloja monikielisiä perheitä tai ihmisiä kohtaan. Tietoa etsimällä huomaa, että kyseessä on aivan samanlaisia ihmisiä, kuin kaikki muutkin ja ei ole syytä katsoa kieroon, vaikka henkilöt tai heidän lähipiirinsä käyttää myös jotain toista kieltä. Olen kiinnostunut enemmän suvaitsevaisuudesta monikielisiä perheitä ja ihmisiä kohtaan, kuin itse facebook-ryhmästä.

 • Hieno idea! Tämän facebook-ryhmän avulla monikielisten perheiden vanhemmat voivat jakaa vinkkejä arjessa selviytymiseen ja kokemuksia erilaisista kielenkäytöistä. Vanhemmat voivat myös luoda uusia ystävyyssuhteita tämän ryhmän avulla.

 • Facebook-ryhmä on mielestäni erinomainen idea. Monikielisten lasten kasvattamiseen liittyy varmasti paljon kysymyksiä, joiden kanssa ei kannata tai tarvitse jäädä yksin. Tällaisessa ryhmässä kommunikointi on varmasti helppoa ja kynnys vertaistuen hakemiseen on tätä kautta matala.

 • Ihan kiva idea, etenkin jos kyseessä on kieli jonka kanssa tulee harvoin kontaktiin kodin ulkopuolella, jolloin kielen ylläpitäminen saattaisi hankaloittua. Olisi sääli jos tulevat sukupolvet eivät pystyisi keskustelemaan vanhempien kanssa heidän alkuperäisellä kielellään.

 • Hyvä idea monikielisille perheille, varsinkin kun perheenjäsenet asuvat eri maanosissa, niin on hyvä saada ns. vertaistukea ja jakaa kokemuksia toisten kanssa. Platformilla voi myös keskustella ja verrata tapoja, joilla opettaa tai puhua lapsille kieltä, josta voi olla paljonkin hyötyä. Kaksikielisen perheen lapsena omat isovanhempani olisivat varmasti pitäneet tästä ideasta ja hyötyneetkin siitä.

 • Edellisissä kommenteissa on hyviä pointteja! On hienoa että tällainen ryhmä on perustettu, sen kautta on helppo tavoittaa perheitä ja sieltä saa arvokasta vertaistukea tarvittaessa. Monikielisyys on mielenkiintoinen aihepiiri, olisi avartavaa päästä näkemään monikielisen perheen arkea!

 • Hieno juttu, että suomalaisten monikielisten perheiden jäsenet ympäri maailmaa voivat löytää toisensa helposti Facebookista. Sivustolla voi hyvin vertailla kaksi- tai monikielisyyden etuja ja vaikeuksia ja jakaa kokemuksia sekä vinkkejä kielten tasapuoliseen kehittymiseen. Mielestäni on hyvä, että viestintäkanavaksi on valittu kaikkien tuntema Facebook, missä jokainen on omalla nimellään, eikä ole luotu esimerkiksi jotain omaa nettisivua, jonne ihmisten on varmasti vaikeampi löytää. Nykypäivänä Facebookissa on ihmisiä eri ikäluokista ja sivusto on muutenkin helppokäyttöinen, joten sinne rekisteröityminen ja sen käyttö ei ole niin iso kynnys myöskään isovanhemmille.

 • Tämä on todella hieno idea! On hyvä, että perheet voivat tavoittaa toisensa ja saada vertaistukea myös tällaisenkin linkin kautta. Perheet saattavat myös solmia ystävyyssuhteita.

 • Jouluaattona on mukavaa kuunnella ulkosuomalaisille suunnattua Jouluaaton ilmasilta -toivekonserttia, koska sinne soittaa suomalaisia hyvin eri puolilta maailmaa. Ulkosuomalaisten jälkeläisethän ovat kaksikielisiä opittuaan suomen toiselta ja paikallisen kielen toiselta vanhemmalta, ellei suomalainen vanhempi ole tehnyt tietoista päätöstä olla opettamatta lapsilleen omaa kieltään. Facebook-ryhmän kautta monikieliset suomalaisperheet voivat löytää ulkosuomalaisia tuttuja, mikä tuo mukanaan paitsi tietämystä eri maiden kulttuureista, ehkä myös uusia kokemuksiakin; olisihan suomalainen joulu Kalifornian auringon alla melko mielenkiintoinen kokemus.

 • This is a good opportunity for multilingual families to share their experiences. It can be also helpful for someone needing advice regarding raising multilingual children and Facebook is an easy place to seek advice from. All in all a very nice idea.

 • Mielestäni on hienoa, että tälläinen asia nostetaan esille. Monikielisiä perheitä on paljon myös suomessa ja määrä kasvaa kansainvälistymisen myötä. Facebook-ryhmä varmasti edesauttaa kokemusten jakoa ja sitä kautta saa varmasti myös vertaistukea ja vinkkejä hankalien asioiden hoitamiseen. Vain positiivista kuultavaa!

 • Onpas mahtavaa, että tuollainen ryhmä on luotu! Itse kaksikieliseen perheeseen syntyneenä, ymmärrän vertaistuen ja kielten tasapuolisen kehittymisen tärkeyden. Varsinkin silloin nuorempana, kun toisen äidinkielen opiskelu alkoi tympimään olisi ollut hyvä tavata enemmän muita samanlaisia perhreitä ja saada heiltä vertaistukea. On myös hyvä idea, että tälläinen ryhmä löytyy nimenomaan Facebookista, sillä siellä se on helposti kaikkien saatavilla ja siihen on helpompi “törmätä”, kuin esimerkiksi, jos aiheesta olisi tehty oma nettisivu.

 • Facebook-ryhmä monikielisille perheille on hyvä keksintö esimerkiksi ulkosuomalaisia perheitä ajatellen, jotka eivät välttämättä muilla keinoin löydä vertaistukea niin helposti. Siellä perheet voivat varmasti jakaa hyviä vinkkejä keskenään kielten kehittymiseen liittyen ja saada apua mahdollisiin ongelmiin.

 • Todella hyvä ja hyödyllinen idea! On tärkeää että kaksikielisillä perheillä on kohtaamispaikka netissä jossa he voivat saada vertaistukea, jakaa kokemuksiaan ja saada helposti uusia ystäviä. Facebook on siinä mielessä hyvä ympäristö koska siellä jokainen voi tutustua ja kommentoida omalla nimellä. Globalisoitumisen myötä kaksikieliset perheet ovat yhä ajankohtaisempi aihe ja itse kaksikielisen perheen lapsena tiedän kuinka tärkeää on löytää muita vertaisiaan eikä jäädä ulkopuolelle.

 • Hyvä idea! Facebook-ryhmän avulla monikieliset perheet voivat sopia tapaamisia, mikä tarjoaa sekä vanhemmille että lapsille loistavan mahdollisuuden tutustua ja ystävystyä muiden monikielisten kanssa. Tarjoaa myös loistavan mahdollisuuden siihen, että Suomessa harvinaista kieltä puhuva perhe löytää ryhmän kautta toisen samaa kieltä puhuvan perheen ja voi näin pitää yllä omaa kieltään myös kodin ulkopuolella.

 • Hienoa, että monikielisille perheille on perustettu tällainen ryhmä. Monikielisyys ei varmasti ole ihan itsestäänselvyys, ja onkin tärkeää löytää vertaistukea ja kuulla toisten kokemuksia, niin hyviä kuin huonojakin. Toivottavasti jotain tällaista on tulevaisuudessakin, jos itselläni on jossain vaiheessa oma monikielinen perhe 🙂

 • Vertaistukiperiaatteella toimiva Facebook-ryhmä monikielisille perheille kuulostaa hyödylliseltä. Kiva, että perheillä on mahdollisuus löytää kaltaisiaan ja jakaa kokemuksiaan monikieliseen arkeen liittyen. Harvoin tulee varmaan tarpeeksi korostettua molempien kielien yhdenvertaisuutta kaksi-/monikielisen perheen arjessa.

 • I find the idea of a group connecting multilingual families in Finland great. People can discuss their experiences, get or give advice for raising multilingual children and perhaps also find real-life friends with similar language background, which makes life easier 🙂

 • Mielestäni todella hienoa että tälläinen ryhmä on olemassa, jossa kaksikieliset perheet voivat jakaa niin positiivisia kuin negatiivisiakin kokemuksia vertaisten kanssa! Lisäksi ryhmän avulla niin aikuiset kuin lapsetkin voivat löytää itselleen uusia ystäviä.

 • Helposti voisi olettaa, että monikielisyys perheessä on vain suuri rikkaus ja positiivinen asia. Todennäköisesti se kuitenkin tuo elämään myös omat haasteensa. On todella hienoa, että tällaisten sivustojen kautta voi löytää vertaistukea ja yhtenäisyyden tunnetta näihin haasteisiin.

 • I think groups like this are very necessary for multilingual families. Multilingual and -cultural upbringing for children is not as easy as it may sound, it actually takes time and persistent efforts. There is always a risk that the language and culture of one parent weakens at the expense of the other. Therefore it is good that parents, who understand each other, can share their thoughts on Facebook and offer support and encouragement.

 • I think this group is a wonderful idea. Bilingual families can still be quite an unfamiliar concept to many people, even to bilingual people themselves. Therefore I believe it is highly advantageous for people to be able to connect and share with other people with similar experiences.

 • Peer support is an important thing to most people when it comes to coping with something or just wanting to hear from other folks with similar issues and daily life. This is just what this Facebook group is doing by gathering all these very different people that still have something very special in common. Facebook is the perfect place to get these people from all around the world together since it is very global and used by people of all ages.

 • Uskon, että Facebook-ryhmä antaa paljon apua ja tukea monikielisten lasten kasvattamiseen. Omien ajatusten jakaminen ja niihin vastausten saaminen antavat varmasti hyvän perustan monikielisten perheiden kielelliseen kehitykseen ja kulttuuriin. Tärkeää on myös se, että ryhmän ylläpitäjät ovat alan asiantuntijoita ja pystyvät auttamaan laajasti.

 • Tällainen facebook-ryhmä on mielestäni loistava keksintö, sillä se tarjoaa tilaisuuden monikielisille perheille saada vertaistukea vaikeisiin, monikielisyyttä koskeviin asioihin, mutta toisaalta myös mahdollisuuden jakaa monikielisen perheen iloja ja onnistumisia. On myös tärkeää, että perheet löytävät samassa tilanteessa ja asemassa olevia tuttavia, joiden kanssa jakaa ehkä myös henkilökohtaisemmin elämäntapahtumia ja ystävystyä. Se, että kuulee jonkun toisenkin painivan samojen haasteiden kanssa kuin itse, voi pienentää omaa taakkaa.

 • I think that the group and its idea is fantastic! Great way to share thoughts and questions to the families who are in the same situation and probably facing the same difficulties or problems. And of course to share the pros of multilingual families. I would like to see what kind of discussions are going on in the group.

 • Mielestäni tämä Facebook-ryhmä on hieno keksintö sillä vertaistuki on se kaikkein tärkein tuki. On mahtavaa, että tämän ryhmän kautta monikieliset perheet voivat jakaa keskenään vaikeuksia ja saada niihin apua muilta, jotka mahdollisesti kamppailevat samojen ongelmien kanssa. Tätä vastoin ryhmässä saa myös jaettua omat ilonaiheensa muiden ryhmäläisten kanssa, joka sekin on tärkeää. Itseäni perheen monikielisyys -aihe kiinnostaa kovastikin, sillä lähipiirissäni on muutama monikielinen perhe ja mielestäni monikielisyys on vain ja ainoastaan rikkaus.

 • Tästähän tekisi mieli vinkata parille läheiselle, joiden perheet ovat kaksikielisiä. Arjen haasteiden keskellä on hyvä olla jokin paikka, missä voi jakaa kokemuksiaan ja saada vertaistukea. Etenkin, jos perheen lähipiirissä ei ole monikielistä perhettä, on Facebook-ryhmä oiva keino purkaa ajatuksiaan, olivat ne sitten hyviä tai huonoja. Ryhmän kautta saa varmasti myös uusia tuttavuuksia ja ystäviä, jolloin kenties perheiden lapsetkin saattavat tutustua keskenään. Tällöin lastenkin käsitys monikielisyydestä sekä monikeilisistä perheistä laajenee, mikä opettanee katsomaan tulevaisuudessa maailmaa erilaisista näkökulmista.

 • Sosiaalisesta mediasta on paljonkin hyötyä muutenkin kuin hupimielessä; esim. tällaiset vertaistukiryhmät ovat hyvä asia. Monikielisyys on rikkaus, ilman sitä maamme olisi melko tylsä ja laimea paikka.

 • Kuulostaa todella hyvältä idealta tuoda monikulttuuriset perheet yhteen ja tarjota mahdollisuus jakaa ajatuksia keskenään. Kun haasteita ilmenee, esimerkiksi kielellisissä ja identiteettiin liittyvissä asioissa, ovat parhaimmat ymmärtäjät niitä, keillä on sama tilanne ja samat haasteet.

 • Tämä monikielisten perheiden Facebook-ryhmä kuulostaa todella hienolta. Lapsen monikielinen kasvattaminen ei varmastikaan ole helppoa, joten kaikenlaisen tuen ja mahdollisten vinkkien vastaanottaminen helpottaa vanhempia ja isovanhempia ihan varmasti. Tunnen itse paljon ihmisiä, jotka kasvattavat lapsistaan monikielisiä. Uskon, että kun lapsi iskostaa useamman kielen päähänsä, on muidenkin asioiden oppiminen varmasti helpompaa. Tiedä sitten, onko tälläisia asioita huomioitu kyseisessä Facebook-ryhmässä vai mitä siellä keskustellaan. Olisi kyllä ihan mielenkiintoista tietää! 🙂

 • I think this is a great idea for multilingual families to come together and get support from people who are in the same situation as them. It could also help families to cope with everyday problems in a way that is familiar and most helpful for them. It would be interesting to hear feedback from the families on this Facebook group.

 • Kyseinen Facebook-ryhmä on hieno keksintö, sillä sitä kautta saa varmasti vertaistukea vaikeina hetkinä. Vertaistukiryhmän kautta pystyy myös itse antamaan tukea sekä neuvoja samojen asioiden kanssa kamppaileville. Aihe on mielenkiintoinen, sillä monikielisiä perheitä on Suomessakin hyvin paljon, mikä on ainoastaan hyvä juttu.

 • Mielestäni se Facebook-ryhmä on tosi hyvä juttu. Tässä ryhmässä vanhemmille ja isovanhemmille on mahdollisuus tutustua muiden monikielisiin perheisiin. Heillä on myös mahdollisuus jakaa kokemuksia, mitä kieltä he käyttävät, mitä kieltä heidän lapset käyttävät enemmän elämässä, mitä hyötyä on monikielisessa perheessa.

 • Hyvä keksintö, sieltä saa varmaan vinkkejä hankalissa tilanteissa ja myös rohkaisua epävarmoille monikielisyyteen. Jos kys. ryhmä olisi ollut olemassa jo 20 vuotta sitten, saattaisin itsekin olla kaksikielinen.

 • Tästä facebook ryhmästä, on tulevaisuudessa todella paljon hyötyä jos se tavoittaa kohderyhmänsä. Monikielisyys ja kulttuurisuus kun on yleistymään päin. Perheiden lapsia tulisi auttaa, jotta heilläkin on tasavertaiset mahdollisuudet edistyä elämässä.

 • Kyseinen Facebook-ryhmä on mielenkiintoinen keksintö ja sillä on ainakin mukava tarkoitus. Uskon, että ryhmän kautta monet monikieliset pystyvät kommunikoimaan toistensa kanssa ja kykenevät jakamaan omia murheitaan ja kokemuksiaan lapsien kielten oppimiseen liittyen ja sen kehittämiseen.

 • I like the idea of this. Similar multilingual facebook groups have been invented for former foreign exchange students and those are brilliant! This gives the families some sort of peer support and a chance to connect with other multilingual families.

Leave a Reply

Comment

Name *

Email *