Snapshots

Language in the workplace: Migrant cleaners in Finland

Maiju Strömmer, a member of the Jyväskylä Discourse Hub and a PhD Candidate in the University of Jyväskylä’s Department of Languages, has just published a blog post on the Language on the Move research site, based on her fieldwork with migrants who work as cleaners in Finland.
Read the full blog post by clicking here!

[Blog post excerpt:] “Cleaning is a so-called entry-level job, where students and newly arrived immigrants get their first chance to work. In Finland, as in many other Western countries, cleaning is the most common job for immigrants. The language barrier is often regarded as the main reason for migrants’ difficulties getting a job. It is doubtful, however, whether migrants working in low-paid low-skilled jobs really do have any opportunities to move on. My PhD tackles this question by exploring the opportunities cleaners have for learning the language of their new country.”

Cleaner at work. Source: Strömmer (2016).

Language on the Move (currently edited by Ingrid Piller and based at Macquarie University) is a peer-reviewed sociolinguistics research site devoted to multilingualism, language learning and intercultural communication in the contexts of globalization and migration.

For more on Maiju Strömmer’s research, visit her website. She uses linguistic ethnography and discourse analysis to examine what kinds of opportunities and constraints for interaction and language learning exist in cleaning work.

« Return to snapshots archive

12 Comments

 • Cleaning is a start level where migrant could get used to
  support purity. But sometimes it could be better to hire professionals who offers siivouspalvelut.

 • I think it’s just a cruel fact that Finnish companies or employers (who need Finnish-speaking people) prefer to hire people who already know the language than people that don’t because it’s easier. Maybe it has to do with employers’ attitude rather than the actual knowledge of certain skills.

 • It’s a shame that people who are enthusiastic about developing their language skills can’t have the opportunity to do so in their work environment. Sub-contracting certainly doesn’t seem to be helping with that. While language courses are excellent at what they do I’m sure that more chances to use and practice the language in real-life situations would make things so much more efficient. Language is an extremely important factor in career development and it seems that at least in some cleaning companies that is not being taken into account at all. Hopefully there are other accessible possibilities to develop one’s language skills in Finland.

 • Mielestäni työntekijälle, joka ei puhu suomea, tulisi olla toinen työpari jonka kanssa voi vaihtaa muutama sana suomeksi. Näin oppii termejä sekä vuorovaikutustaitoja suomeksi.
  Kuitenkin siivoojan työ on erittäin yksinäistä, niin on outoa olettaa työn edistävän maahanmuuttajan kotoutumista. Sen sijaan, että työskentelisi yksin, on tehokkaampaan tehdä esimerkiksi vanhusten tai lasten parissa töitä, jotta saisi hyvän kielitaidon jatkaakseen oman tason opintojaan. Surullista kuulla, että tohtori tutkinnon suorittanut ei pysty jatkamaan työtään, jonka eteen on tehnyt suuresti töitä korkeakoulussa.

 • On surullista, että ulkomailta muuttaneita siivoojia eristetään tällä tavalla työyhteisön ulkopuolelle. Suomen kielen opetteluun ei edes ikään kuin anneta mahdollisuutta, koska esimiesten kanssa käyty vähäinenkin kommunikaatio hoidetaan pääasiassa englanniksi.

 • Mielestäni on eittäin hyvä, että maahanmuuttajille tarjotaan ylipäätänsä työtä. Tosin kielen oppimisen kannalta siivojan työ ei ole se parhain, koska työtä tehdään useimmiten yksin.

 • Minun mielestäni on todella hyvä, että
  ulkomaalaisilla on mahdollisuus tehdä edes
  siivojan työtä Suomessa. Olisi tietenkin hyvä, jos maahanmuuttajilla olisi enemmän mahdolli-
  suuksia valita, mitä töitä haluaisi tehdä.

 • It’s a pity that migrants with great degrees and qualifications might end up doing cleaning for living just because of their poor language skills. On the other hand getting rid of the language barrier depends a lot on the individual’s activeness and motivation to learn the new language, I think.

 • This surely is a sad story for immigrants who most likely would like to get in to jobs that greatly respond to their true skills and degrees. Now the well-educated immigrants are cold-bloodedly swept aside just because of their lack of Finnish, which they’re unable to improve due to cleaning mostly being an individual job. I’d say this is a chance of improvement for our local companies.

 • Ensinnäkin on todella hienoa, että ulkomaalaisilla on edes tällaisia mahdollisuuksia, että olla siivojana Suomessa. Jostakinhan on hyvä aloittaa. Toisaalta taas en usko, että siivojan työ itsessään olisi kovinkaan maahanmuuttajan kotouttamista edistävää. Olisi vielä hienompaa, jos voisimme tarjota laajempia mahdollisuuksia heille työskennellä eri aloilla ja hieman enemmän kotouttamista edistäviä työolosuhteita.

 • Mielestäni tärkeintä on, että maahanmuuttajille on tarjolla edes jonkinlaista työtä. Työn tekeminen auttaa sopeutumaan yhteiskuntaamme. Jotkin enemmän sosiaalisia kontkateja sisältävät tehtävät voisivat silti olla huomattavasti hyödyllisempiä, koska maahanmuuttajat voisivat näin oppia paremmin suomea.

 • Mielestäni on hieman omituista, että esim. siivoojan työhön tarvittaisiin hyvää suomen kielen taitoa. Olen itsekin työnhaussa törmännyt tähän vaatimukseen, ja olen aina miettinyt hieman kummissani sen tarpeellisuutta. Tuntuu, kuin tällä vaatimuksella yritettäisiin estää maahanmuuttajien työllistyminen. Työnantajilta olisi hyvä edes yrittää maahanmuuttajien integroitumisen edistämistä ja esim. tarjota lyhyitä kielikursseja.

Leave a Reply

Comment

Name *

Email *